MT 2019 NR- 08 prezenčna listina súťaže.jpg MT 2019 NR- 07 registracia na sutazNáhľadyMT 2019 NR- 09 hodnotiaca komisia 01MT 2019 NR- 07 registracia na sutazNáhľadyMT 2019 NR- 09 hodnotiaca komisia 01MT 2019 NR- 07 registracia na sutazNáhľadyMT 2019 NR- 09 hodnotiaca komisia 01MT 2019 NR- 07 registracia na sutazNáhľadyMT 2019 NR- 09 hodnotiaca komisia 01

MT 2019 NR- 08 prezenčna listina súťaže