MT 2019 NR- 09 hodnotiaca komisia 01.jpg MT 2019 NR- 08 prezenčna listina súťažeNáhľadyMT 2019 NR- 10 priprava na sutaz 01MT 2019 NR- 08 prezenčna listina súťažeNáhľadyMT 2019 NR- 10 priprava na sutaz 01MT 2019 NR- 08 prezenčna listina súťažeNáhľadyMT 2019 NR- 10 priprava na sutaz 01MT 2019 NR- 08 prezenčna listina súťažeNáhľadyMT 2019 NR- 10 priprava na sutaz 01

MT 2019 NR- 09 hodnotiaca komisia 01